Úvod

MEDIAČNÁ KANCELÁRIA PREŠOV

 

SPORY,
KONFLIKTY,
ŽALOBY...
je ich stále viac a viac...

 

Chcete sa vyhnúť súdnym sporom, ušetriť čas a peniaze?
  Vyriešte svoj spor mediáciou!

 

MEDIÁCIA
je mimosúdnym riešením sporov pre všetkých ľudí, ktorí chcú vyriešiť svoj problém eticky, vlastným pričinením,

bezodkladne,

s vôľou pokračovať v spolužití, spolupráci a komunikácii. 

 

Spolupracujeme

Ministerstvo spravodlivosti SR
www.justice.gov.sk

 

Slovenská komora mediátorov
www.komoramediatorov.sk

 

Asociácia mediátorov SK
www.amssk.sk

 

Centrum právnej pomoci
Kancelária Prešov
www.legalaid.sk

 

JUDr. Jana Malovičová
www.judr-mediatorka.sk