Mediátorka mediačnej kancelárie

PhDr. Mária Matisová

Mediátorka

členka Slovenskej komory mediátorov
ev. č. 568 v Zozname mediátorov Ministerstva spravodlivosti SR

akreditovaná odborná príprava mediátora (100 hodín)

absolvovala: 

 • Odborný seminár (OS) - Facilitačné a nadstavbové mediačné zručnosti 
 • OS - Aktuálny vývoj právnych predpisov 
 • OS - Novela zákona o mediácii alebo Nový zákon o mediácii
 • Medzinárodná vedecká konferencia v Modre - aktívny príspevok
 • Kurz lektora - akreditovaný vzdelávací program (100 hodín)
 • každoročné absolvovanie odborných seminárov podľa zákona o mediácii
 • OS - Sebapoznanie - potenciál a limity mediátora (2016)
 • OS - Možnosti mediácie podľa Civilného mimosporového poriadku (2017)
 • OS - Možnosti mediácie podľa Civilného sporovného poriadku (2018)
 • OS - Intrapsychický a interpersonálny konflikt v akternatívnom riešení konfliktov (2019)
 • Medzinárodné odborné sympózium Košice - Mediácia na pulze času (2019)

kontakt: 0918 600 796 

e-mail: mariamatis9@gmail.com

 

 

 

Spolupracujeme

Ministerstvo spravodlivosti SR
www.justice.gov.sk

 

Slovenská komora mediátorov
www.komoramediatorov.sk

 

Asociácia mediátorov SK
www.amssk.sk

 

Centrum právnej pomoci
Kancelária Prešov
www.legalaid.sk

 

JUDr. Jana Malovičová
www.judr-mediatorka.sk