Mediátori mediačnej kancelárie

PhDr. Mária Matisová

Mediátorka

členka Slovenskej komory mediátorov
ev. č. 568 v Zozname mediátorov Ministerstva spravodlivosti SR

akreditovaná odborná príprava mediátora (100 hodín)

absolvovala: 

  • Facilitačné a nadstavbové mediačné zručnosti - Asociácia mediátorov Slovenska
  • Odborný seminár - aktuálny vývoj právnych predpisov - CIS Slovakia, s.r.o.
  • Novela zákona o mediácii alebo Nový zákon o mediácii
  • Medzinárodná vedecká konferencia v Modre - aktívny príspevok
  • Kurz lektora - akreditovaný vzdelávací program (100 hodín)

kontakt: 0918 600 796  e-mail: mariamatis9@gmail.com

 

Mgr. Henrieta Nehilová
Mediátorka - externý pracovník

ev. č. 603 v Zozname mediátorov Ministerstva spravodlivosti SR
akreditovaná odborná príprava mediátora (100 hodín)
kontakt: 0917 793 285  e-mail: nehilovahenrieta@gmail.com

 

Mgr. Ivana Veselá
Mediátorka - externý pracovník

ev. č. 579 v Zozname mediátorov Ministerstva spravodlivosti SR
akreditovaná odborná príprava mediátora (100 hodín)
kontakt: 0915 916 675  e-mail: ivana.vesela@post.sk

Spolupracujeme

Ministerstvo spravodlivosti SR
www.justice.gov.sk

 

Slovenská komora mediátorov
www.komoramediatorov.sk

 

Asociácia mediátorov SK
www.amssk.sk

 

Centrum právnej pomoci
Kancelária Prešov
www.legalaid.sk

 

JUDr. Jana Malovičová
www.judr-mediatorka.sk