Rodinné právo

Pomôžeme vám v sporoch o výkone rodičovských práv a povinností, o starostlivosti o výchovu, zdravie, výživu a všetranný rozvoj maloletého dieťaťa, jeho zastupovanie a správu jeho majetku, pri úprave výkonu týchto práv po rozvode manželstva alebo odlúčení rodičov,  v  sporoch s ukončením manželstva, majetkoprávnym vyrovnaním, v sporoch s dospievajúcimi deťmi, útekmi z domu...

Spolupracujeme

Ministerstvo spravodlivosti SR
www.justice.gov.sk

 

Slovenská komora mediátorov
www.komoramediatorov.sk

 

Asociácia mediátorov SK
www.amssk.sk

 

Centrum právnej pomoci
Kancelária Prešov
www.legalaid.sk

 

JUDr. Jana Malovičová
www.judr-mediatorka.sk