Pracovné právo

Pomôžeme vám zmierniť napätie vo vašom pracovnom prostredí, dohodnúť sa pri uzatváraní kolektívnych zmlúv a dohôd, pri rozviazaní pracovného vzťahu, nevyplatení mzdy, odstupného, personálnych otázkach, mediáciou riešime otázky diskriminácie a násilia na pracovisku, nezabezpečenie stravovania zamestnanca. Mediácia plní aj úlohu prevencie fluktuácie na pracovisku, straty angažovanosti a motivácie pracovníkov, zlepšenia sociálnopsychologických podmienok, povesti podniku, vytvára priestor na pokojnú a sústredenú prácu...

Spolupracujeme

Ministerstvo spravodlivosti SR
www.justice.gov.sk

 

Slovenská komora mediátorov
www.komoramediatorov.sk

 

Asociácia mediátorov SK
www.amssk.sk

 

Centrum právnej pomoci
Kancelária Prešov
www.legalaid.sk

 

JUDr. Jana Malovičová
www.judr-mediatorka.sk