Občianske právo

S našou pomocou si urovnáte susedské spory, bezpodielové spoluvlastníctvo, majetko-právne vyporiadanie medzi fyzickými a právnickými osobami, fyzickými osobami a štátom, spory z práva na ochranu osôb podľa Občianskeho zákonníka, najmä nedotknuteľnosť vlastníctva, škody spôsobené na hnuteľných a nehnuteľných veciach...

Spolupracujeme

Ministerstvo spravodlivosti SR
www.justice.gov.sk

 

Slovenská komora mediátorov
www.komoramediatorov.sk

 

Asociácia mediátorov SK
www.amssk.sk

 

Centrum právnej pomoci
Kancelária Prešov
www.legalaid.sk

 

JUDr. Jana Malovičová
www.judr-mediatorka.sk