Obchodné právo

Pomôžeme vám pri riešení vašich problémov týkajúcich sa platobnej neschopnosti pri splácaní pôžičiek, úverov, reklamácií a iných obchodných záväzkov, pri zachovaní spolupráce s obchodným partnerom, obchodné spory sa môžu týkať postavenia podnikateľov, obchodných záväzkových vzťahov, plnenia zmlúv, výroby, služieb, kvality tovarov, zmien v zmluvných podmienkach, ukončenia obchodných zmlúv, porušenia práva. Mediácia je vhodná na riešenie sporov a zníženie napätia z nepriaznivých manažérskych, výrobných a prevádzkových kríz, havarijných stavov, prevode obchodných podielov, výkonu konateľstva medzi spoločnosťou a konateľom, pri prevode vlastníckych práv k obchodnej spoločnosti...

Spolupracujeme

Ministerstvo spravodlivosti SR
www.justice.gov.sk

 

Slovenská komora mediátorov
www.komoramediatorov.sk

 

Asociácia mediátorov SK
www.amssk.sk

 

Centrum právnej pomoci
Kancelária Prešov
www.legalaid.sk

 

JUDr. Jana Malovičová
www.judr-mediatorka.sk