Administratívne

I. Podklady, poradenstvo, konzultácie, korektúry a úpravy študentských prác:
- bakalárska, diplomová, rigorózna, dizertačná práca,
- spracovanie tabuliek, grafov, prieskumov a výskumov.
 
II. Spísanie žiadostí a odvolaní na rôzne inštitúcie
 
III. Korektúra autorských diel (knihy), brožúr, letákov
 

Spolupracujeme

Ministerstvo spravodlivosti SR
www.justice.gov.sk

 

Slovenská komora mediátorov
www.komoramediatorov.sk

 

Asociácia mediátorov SK
www.amssk.sk

 

Centrum právnej pomoci
Kancelária Prešov
www.legalaid.sk

 

JUDr. Jana Malovičová
www.judr-mediatorka.sk