Kurzy

Odborné semináre pre začínajúcich mediátorov a tých, ktorí ešte len uvažujú stať sa mediátorom
- školia lektorky - mediátorky aktívne pracujúce v oblasti mediácie,
- téma seminára sa určuje podľa požiadaviek účastníkov seminára,
- seminár je 7 hodinový a otvára sa v prípade záujmu minimálne 5 účastníkov,
- cena seminára => 55,- € vrátane študijného materiálu a občerstvenia,
- seminár je vedený vo forme worhshopu - vzájomná komunikácia a konzultácie počas seminára,
- seminár pozostáva z troch častí: I. Právna => II. Sociálna => III. Praktická
- počas seminára máte možnosť simulovať situáciu "klient - mediátor",
- v prípade záujmu => možnosť pokračovania na seba nadväzujúcich seminárov.
 
 

Spolupracujeme

Ministerstvo spravodlivosti SR
www.justice.gov.sk

 

Slovenská komora mediátorov
www.komoramediatorov.sk

 

Asociácia mediátorov SK
www.amssk.sk

 

Centrum právnej pomoci
Kancelária Prešov
www.legalaid.sk

 

JUDr. Jana Malovičová
www.judr-mediatorka.sk